Elektrische toekomst: CO2-neutrale auto’sŠKODA en de gehele Volkswagen Group willen de CO2-uitstoot terugdringen en zetten vol in op elektrische auto’s.

Aandeel Volkswagen Group

CO2 komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Alle vervoersmiddelen met een verbrandingsmotor, waaronder auto’s, maken zich hier schuldig aan. Maar ook fabrieken en energiecentrales stoten het broeikasgas uit. Volkswagen-CEO Herbert Diess zegt over het aandeel van Volkswagen Group, waarvan ŠKODA onderdeel uitmaakt, het volgende: “De auto’s van alle Volkswagen-merken wereldwijd zijn verantwoordelijk voor 1 procent van alle CO2-uitstoot.”

De totale CO2-uitstoot is zo groot, dat ook 1 procent hiervan heel veel is. De Volkswagen Group wil er dan ook alles aan doen om de uitstoot terug te dringen. Dies waarschuwt: “Als de CO2-uitstoot niet daalt, zal de opwarming van de aarde doorgaan, met alle desastreuze gevolgen van dien.”

Het goede voorbeeld

Tijdens het rijden stoten elektrische auto’s geen schadelijke gassen uit. Maar besef wel: een elektrische auto is net zo schoon en groen als de elektriciteit die hij verbruikt. Bovendien is de productie van accupakketten zeer energie-intensief. Wanneer hierbij elektriciteit uit kolencentrales wordt gebruikt, heeft een elektrische auto toch een grote impact op het milieu. Meer nog dan een auto met een verbrandingsmotor.

CO2-neutrale auto in 2019

Met de inzichten van nu is elektrisch rijden de beste en meest efficiënte manier om klimaatneutrale en schone mobiliteit te realiseren. Een CO2-neutrale auto heeft over zijn hele levenscyclus geen effect op de klimaatverandering. Om dit te realiseren wordt al tijdens de productie CO2-uitstoot zoveel mogelijk vermeden, of zo veel als mogelijk verminderd. De fabriek gebruikt stroom van hernieuwbare bronnen. De onvermijdbare CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in milieubeschermende projecten. Dit alles zorgt ervoor dat onder de streep de impact op het milieu nul is.

De Volkswagen ID. wordt de eerste CO2-neutrale auto van de Volkswagen Group. Op zijn MEB-platform voor elektrische auto’s, bouwt ŠKODA het productiemodel van het spraakmakende studiemodel VISION E. De Volkswagen ID. wordt later dit jaar onthuld, maar is vanaf nu te reserveren bij AutoArena. DE ŠKODA VISION E volgt in 2020.

CO2-neutraal bedrijf in 2050

Een (elektrische) auto bouwen die tijdens zijn productie en gebruik geen effect heeft op de klimaatverandering, is al een geweldig resultaat. Maar voor de Volkswagen Group is het nog maar het begin. In 2050 willen ze volledig CO2-neutraal zijn. Dit is tevens de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs: een CO2-neutrale samenleving in 2050.

Ook interessant voor jou